Татвараа мостоор төлөх боломжтой боллоо.

Most money аппликейшн ашиглан бүх төрлийн татвар төлөх боломжтой боллоо!

  • Регистрийн дугаараар
  • Нэхэмжлэхийн дугаараар
  • Хөрөнгийн бүртгэлийн дугаараар
  • Тогтмолоор
  1. Хэрэглэгчийн регистрийн дугаар дээр бүртгэлтэй бүх татварын мэдээллүүд гарч ирэх бөгөөд та шууд төлөх боломжтой.
  2. Татварын нэхэмжлэхийн дугаарыг оруулан ямар ч татварыг төлөх боломжтой.
  3. Аливаа хөрөнгийн бүртгэлийн дугаарыг оруулан татвар төлөх боломжтой.
  4. .Хэрэв улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх бол хамаарах байршлыг сонгон төлнө

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy