Дараа төлбөрт үйлчилгээ

Хэрэглэгчиддээ дараа төлбөрт нөхцөлөөр үйлчилгээ үзүүлж буй аливаа байгууллагад зориулсан онлайн, офлайн билл төлбөрийн шийдэл санал болгож байна.

Тайлбар: Онлайн биллинг системтэй бол “Онлайн”,
Файлаар мэдээллээ дамжуулах бол “Офлайн” гэнэ!

Боломжууд:

  • Онлайн офлайн ямар ч биллинг системтэй байж болно.
  • XLS XML DBF бүх төрлийн биллийн файл унших гаргах боломжтой.
  • МОСТ платформоор дамжуулан 4 банк 5 смарт аппликэйшнээр дамжуулан төлбөр хураах боломжтой. Төлбөрөө зөвхөн нэг дансанд авах.
  • Биллинг системд зориулсан байдлаар төлбөрийн файл гаргаж өгнө.
  • www.biller.mn сайтаар биллийн файлаа оруулах төлбөрийн файлаа авах.
  • МОСТ платформын хэрэглэгчдэд Билл нэхэмжилж буй талаарх мессеж мэдэгдэл үнэгүй илгээх.
  • НӨАТУС сугалааны дугаарын онлайн холболт.
  • Автомат төлбөр.

API зааврын дагуу холболт хийх явцад бодит орчинд хүндрэл үүсч болно. Албан ёсоор хамтран ажиллаж эхлэх үед МОСТ-ын талаас туслалцаа үзүүлнэ.