Token service

Замд яваа санхүүгийн гүйлгээний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор хэрэглэгчийн данс, картын дугаар зэрэг “эмзэг” мэдээллийг замд гарахад нь төлөөний тэмдэгт буюу токеноор орлуулж, банкин дээр гүйлгээ хийхийн өмнө нь токеныг уугуул үзүүлэлтүүдээр нь эргүүлэн солих үйлчилгээг “Токены үйлчилгээ” гэнэ. МОСТ нь банкуудад токений үнэ төлбөргүй үйлчилгээний шийдэл санал болгодог.

Боломжууд:

  • АТМ дээрээс гар утсаар мөнгө авах
  • ПОС дээр NFC
  • Tap & Pay технологиор төлбөр хийх

Үндсэн шаардлага:

  • МОСТ нь эцсийн хэрэглэгчийн Authentication-г хийж баталгаажуулдаг байх. Эсвэл Server to Server холболтыг хийж баталгаажуулсан байх.