Corporate Gateway

Банк ба банкны харилцагч байгуулллага хооронд суурь бүртгэлийн системийн түвшинд холболт хийх зориулалтын интерфэйс-систем юм. Ингэснээр банкны дансанд гүйлгээ, эсвэл багц гүйлгээ хийгдэхэд харилцагч байгууллагын нябо бүртгэлийн систем дээр, эсрэгээрээ харилцагч байгууллагын нябо бүртгэлийн систем дээр төлбөрийн гүйлгээ хийгдэхэд банкин дээр түүний дагуу шууд гүйлгээ хийгдэнэ.

Боломжууд:

  • Банк дахь дансны гүйлгээг байгууллагын санхүүгийн системд бүртгэх.
  • Байгууллагын санхүүгийн системээс банк дахь дансаа удирдан гүйлгээ хийх.

Үндсэн шаардлага:

  • Байгууллага тоон гарын үсгийн сертификат олгогч байгууллагаас 1
  • 2 дугаар тоон гарын үсэг авч банк МОСТ дээр холболт хийлгэсэн байна.