Credit Score / Кредит оноо

МОСТ платформ дээр хийгдэж байгаа гүйлгээ, банкны хуулга, ЗМС, ХУР системээс авсан хэрэглэгчийн мэдээлэл дээр математик загвар, хиймэл оюун ухааны аргаар дүн шинжилгээ хийж оноо олгох үйлчилгээ бөгөөд энэхүү оноог үндэслэн санхүүгийн байгууллага хэрэглэгчид онлайнаар зээл олгоно.

Боломжууд:

 • Онлайн зээлийн үйлчилгээ нь дараах бүх үйлдлийг автоматаар хийдэг.
 • Мэдээлэл цуглуулалт
 • Мэдээлэл боловсруулалт
 • Параметр тодорхойлох
 • Кредит оноо тооцоолох
 • Зээлийн данс үүсгэх
 • Зээл олголт
 • Зээл төлөлтийг сануулах мэдэгдэл
 • Хэрэглэгчийн кредит оноог гаргах санхүүгийн байгууллагын шийдвэр гаргалтыг бодит цагийн горимд авч ирнэ.
 • МОСТ-ын үндсэн кредит онооны системийг шууд ашиглах боломжтой. Мөн дээр нь өөрийн байгууллагын онцлогийг оруулан цоо шинэ загвар гаргаж болно.
 • Зөвхөн амжилттай олгосон зээлийн дүнгээс 0.5% шимтгэл төлнө.

Үндсэн шаардлага:

 • Грэйпбанк NES Поларис суурь бүртгэлийн системтэй бол шууд боломжтой. Бусад CBS-тэй бол хөгжүүлэлтийн ажил хийгдэнэ.

Функцын дараалал:

TT1219 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1219

TT1219 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1219

TT1219 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1219

TT5020 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-BUMM2-TT5020

TT5020 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-BUMM2-TT5020

TT5020 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-BUMM2-TT5020

TT5020 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-BUMM2-TT5020

TT5020 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-BUMM2-TT5020

TT5020 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-BUMM2-TT5020

TT1219 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1219

TT1219 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1219

TT1219 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1219

TT1219 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1219

TT1219 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1219

TT1219 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1219