Most Money

МОСТ платформ 2012 онд өөрийн нэрийн хэтэвч нийтийн хэрэглээнд зарлан гаргасан. Бусад аппликейшнууд зөвхөн тухайн банк, ББСБ, бизнесийн байгууллагын үйлчилгээг хэрэглэгчиддээ хүргэх зориулалттай байдаг бол ММ хэтэвчийн хэрэглэгч МОСТ платформд залгаатай бүх байгууллагын үйлчилгээг нэг дороос авч ашиглах боломжтой байдгаараа давуу юм.

МОСТ Платформын үйлчилгээ авдаг бүх санхүүгийн байгууллагын дансаа нэг дороос удирдах боломжийн танай харилцагчид олгох Most Money хэтэвчийг ашиглах нь танай байгууллагын хувьд маш олон боломжийг буй болгоно.

Most Money үйлчилгээ нь ямар нэг суурь хураамжгүй бөгөөд зөвхөн ашиглалтаас хамаарсан хураамжтай.

Боломжууд:

 • Тусдаа апп хөгжүүлэлтэд хөрөнгө оруулах шаардлагагүй.
 • 2012 онд нээлтээ хийснээс хойш тасралтгүй сайжруулан одоогоор 5-р үеийн хөгжүүлэлтээ хийж байгаа буй цогц үйлчилгээ
 • Хөгжүүлэлт сайжруулалтыг тусдаа мэргэшсэн компани хариуцан ажилладаг. Ямар нэгэн төлбөргүй.
 • Most Money үйлчилгээ нь сард:
 • 90,000 хүний өдөр тутмын хэрэгцээг хангаж байна.
 • 1,000,000 гаруй санхүүгийн гүйлгээ хийгдэж байна.
 • 120 гаруй дараа төлбөрт байгууллагын төлбөр тооцоо гүйцэтгэгдэж байна.
 • 10,000 гаруй онлайн зээлийг кредит оноон дээр үндэслэн олгож байна.
 • Most Money үйлчилгээ дараах боломжуудыг агуулдаг.
 • Шилжүүлэг
 • Дараа төлбөрт хэрэглээний төлбөр төлөх
 • Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний төлбөр төлөх
 • Онлайн NFC, QRC худалдан авалт хийх
 • Гааль татвар төрийн үйлчилгээний төлбөр төлөх
 • Автомат шилжүүлэг автомат төлбөр төлөх
 • Банкны салбар АТМ дээрх бэлэн орлого, зарлага гэх мэт

Үндсэн шаардлага:

 • Грэйпбанк NES Поларис суурь бүртгэлийн систем хэрэглэдэг байх. Өөр CBS-тэй бол нэмэлт хөгжүүлэлтийн ажил гарна.