Payment Platform / Төлбөр тооцооны төв

Төрийн үйлчилээ буюу гааль, татварын төлбөр мөн орон сууц, цахилгаан, СӨХ, гар утасны төлбөр, гар утасны нэгж, интернэтийн карт гэх мэт дараа болон урьдчилсан төлбөрт бүх төрлийн үйлчилгээний төлбөр төлөх онлайн нэгдсэн системийг санал болгож байна.

Зөвхөн Улаанбаатар хот төдийгүй Монгол улсын томоохон хот, аймгийн төвүүдийн хэрэглээний төлбөр тооцоог нэгтгэсэн, 100 гаруй дараа төлбөрт байгууллагын төлбөр төлөх боломжтой. МОСТ платформруу нэг холболт хийгээд дэд бүтцийн хэмжээнд хийгдэх бүх төлбөр тооцооны оролцогч болох боломжтой.

Боломжууд:

  • Теллер үндсэн суурь бүртгэлийн систем дээрээ ажиллана.
  • Тусдаа систем тусдаа дэлгэц ашиглахгүй.
  • НӨАТУС-тэй холбогдсон сугалааны дугаар бүхий баримттай.
  • Хаягийн хайлтын системтэй.
  • Автомат төлбөрийн боломжтой.
  • Нээлттэй API-тай.
  • Төлбөр хүлээн авагчийн дансыг өөр дээрээ байрлуулах боломжтой.

Үндсэн шаардлага:

  • Нэхэмжлэх хайх лавлах төлөх боломжуудыг нээлттэй API-ын дагуу теллерийн дэлгэц дээр смарт апп дээр оруулж өгөх.

Функцийн дараалал:

TT1219 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1219

TT1219 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1219

TT1219 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1219

TT1219 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1219

TT1219 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1219

TT1219 http://202.131.242.165:9082/Help/Api/POST-api-MPAGI-TT1219