Урьдчилсан төлбөрт

Урьдчилсан төлбөрт нөхцөлөөр бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ борлуулдаг бол борлуулалтын системээ МОСТ платформд холбохыг санал болгож байна.

Урьдчилсан төлбөрт данстай бүх төрлийн үйлчилгээнд дансыг найдвартай, онлайн цэнэглэх боломжийг бид олгоно.

Боломжууд:

  • Онлайн борлуулалт хийнэ.
  • МОСТ платформоор дамжуулан 4 банк
  • 5 смарт аппликэйшнээр дамжуулан төлбөр хураах боломжтой.
  • Төлбөрөө зөвхөн нэг дансанд авах.
  • НӨАТУС сугалааны дугаарын онлайн холболт.
  • Автомат төлбөр.
  • Цэнэглэгч карт түүнтэй адилтгах цэнэглэх багцийг урьдчилан МОСТ-ын системд зааж өгсөн байна.

API зааврын дагуу холболт хийх явцад бодит орчинд хүндрэл үүсч болно. Албан ёсоор хамтран ажиллаж эхлэх үед МОСТ-ын талаас туслалцаа үзүүлнэ.