Платформтой холбогдсон бизнес хөгжинө. экосистемтэй холбогдсон платформ оршин тогтноно.

МОСТ Платформ нь төлбөр тооцооны платформ бөгөөд нийтийн хэрэгцээний төвлөрсөн үйлчилгээний платформуудтай залгагдан ажилладаг. Цаашид платформ хоорондын холболтын хүрээгээ улам бүр өргөтгөн тэлэх нээлттэй бодлого баримтлан ажиллана.